Vi bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse av nettsiden vår. Ved å fortsette å bruke siden, godtar du bruken av cookies.Lukk melding
halogen

Halogen sine IT-løsninger var modne for utskiftning ettersom de verken støttet opp under arbeidsprosessene eller organisasjonens mål på en tilfredsstillende måte. Vi begynte med en IT-revisjon etterfulgt av en fullstendig omlegging av IT-systemet. Deretter gjennomførte vi en overgang til en helhetlig skyplattform som tar bedre hånd om behovene til organisasjonen (G Suite). Halogen har nå oppdaterte IT-systemer, bedre sikkerhet og er rigget for fremtiden.

Les mer

Halogen er et av norges fremste designbyråer med spisskompetanse på tjenestedesign, digitale brukeropplevelser, systemorientert design og design for sikkerhetskritiske miljøer. Halogen ble etablert i 2000, har over 65 ansatte og har kontorer i Oslo, Stavanger og Berlin.

Vi har hjulpet Halogen med:

Rådgivning Rådgivning Teknologi Teknologi Mennesker Mennesker
IT-revisjon IT-opprydding Opplæring og implementering: IT-opprydding
Ny teknologistruktur Skyplattform: G Suite Opplæring og implementering: G Suite
Sky- og lagringsstrategi Skyplattform: Office 365 Kontinuerlig bistand og hjelp
Sikkerhetsrådgivning Skyplattform: Dropbox
Evaluering av verktøy Mac og PC - blandet miljø
Kontinuerlig rådgivning og sparring Fjernadministrering: Workspace One
Løpende IT Drift

Utfordringen

Utdaterte IT-løsninger, for mange overlappende skyverktøy og usikkerhet rundt IT-sikkerhet

Før vi startet samarbeidet jobbet alle ansatte på en utdatert filserver i kombinasjon med Office 365 og ulike skyløsninger for fillagring og deling. For 65 designere og rådgivere med behov for rask tilgang til data og filer, er ikke denne kombinasjonen optimal. Flere av løsningen(e) manglet funksjoner som samskriving i sanntid, og dataene på serveren var kun tilgjengelig på Halogens kontorer eller via VPN med god internettilkobling.

Bruken av forskjellige skyløsninger skapte sikkerhetsutfordringer. IT-bruken har endret seg fullstendig de siste årene, og det var vanskelig å holde kontroll på og ivareta sikkerheten med flere forskjellige løsninger. Det ble tidlig klart at utfordringene kunne håndteres ved hjelp av riktige skyløsninger eller en skyplattform. Halogen trengte hjelp til å vurdere alternativene og finne hva som passet deres krav og behov best. Det var spesielt viktig at datasikkerheten ble ivaretatt, og at den valgte løsningen ville være enkel og rask å bruke, slik at compliance ikke ble et problem.

Leveranse

IT-revisjon, IT-opprydding og overgang til en helhetlig skyplattform (G Suite)

Vi begynte med en IT-revisjon i to deler:
1) overordnet kartlegging av alle IT-systemer og behovsanalyse for sky, lagring og valg av skyplattform
2) IT-risikoanalyse for å spesifikt se på dagens IT-sikkerhet og se på det helhetlige risikobildet til organisasjonen

Etter kartlegging, behovsanalyse og risikoanalyse ble funnene presentert for Halogen. Ledelsen tok avgjørelsen om å ta problemet ved roten, og ikke gjennomføre flere raske symptombehandlinger. Første steg var en fullstendig IT-opprydding. Dette startet med en opprydding på samtlige maskiner. Alle PC-er og macer ble slettet, før de ble satt opp i henhold til nye sikkerhetskrav , fjernadministrering og standardisert oppsett. Vi ryddet også opp i de ulike skyløsningene som ble brukt (Dropbox, Google Drive, Box, iCloud osv.). Videre ble IT-verktøyene vurdert og deretter faset ut eller implementert i den nye IT-strukturen. I tillegg ble selskapets IT-instruks oppdatert for å ha tydeligere retningslinjer for hvordan IT skal brukes, med konkrete eksempler på hva som er greit og ikke i Halogen.

halogen

Det viste seg fort at Office 365 og SharePoint ikke var tilstrekkelig som helhetlig plattform for Halogen. Løsningen dekket ikke behovet for rask og enkel samhandling og samskriving, samtidig som sikkerheten var ivaretatt.

Alternativene var å:

  1. fortsette med Office 365 til e-post, kontakter, kalender og Dropbox for fildeling
  2. gå bort fra Office 365 og flytte alt over til G Suite som helhetlig løsning for e-post, kontakter, kalender, fildeling og samhandling

Halogen valgte alternativ 2. Dette krevde en dypere kartlegging av systemer, testing, verifisering og nøye forberedelser.

Etter verifiseringen var gjennomført samlet vi data fra både Office 365, filserver, Dropbox (+ andre skytjenester) og lokal lagring, og overførte alt til G Suite i løpet av én helg. Videre gjennomførte vi opplæring og implementering gjennom en felles workshop og gjennomgang etterfulgt av personlig oppfølging.

Resultat

Bedre sikkerhet, nye og mer effektive arbeidsprosesser, fremtidsrettet IT-struktur og fornøyde ansatte

Med G Suite som skyløsning har Halogen gått over til en 100 prosent skybasert løsning, med helt andre forutsetninger for samhandling og fildeling. De er ikke lenger avhengig av VPN og god internettilkobling for å få tilgang til filer utenfor kontoret, og de har enkelt mulighet til å dele og samarbeide på filer, både internt og eksternt.

Med overgangen til G Suite har Halogen gjennomført en digital transformasjon, tatt store digitale steg og er bedre rigget for fremtiden. Halogen kan nå jobbe på nye og mer effektive måter, samtidig som sikkerheten er ivaretatt med fjernadministrering og etterlevelse av IT-instruks. Resultatet er mer fornøyde ansatte, lavere IT-risiko, økt samhandling, god compliance og en enklere hverdag med mindre IT-trøbbel.

Første fase ble ferdig våren 2019, og samarbeidet fortsetter gjennom at Eplehjelp nå er Halogens teknologipartner. Det innebærer at vi drifter Halogens systemer, bistår med kontinuerlig rådgivning og yter support ansikt til ansikt, eller via fjernstyring der det er behov.

Lurer dere også på hvordan det står til med IT-sikkerheten og om dere kan jobbe mer effektivt? Snakk med oss

Henrik Ruud

Henrik Ruud

Daglig leder og rådgiver

920 88 450

henrik@eplehjelp.no

Magnus Mysen Holm

Magnus Mysen Holm

Tekniske løsninger og bedriftskonsulent

913 97 895

magnus@eplehjelp.no

Mange SMBer sliter med å skape verdi med teknologi

Hvordan står det egentlig til hos dere?

Test din bedrift