Vi bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse av nettsiden vår. Ved å fortsette å bruke siden, godtar du bruken av cookies.Lukk melding

Investerer dere nok i opplæring?

«Det eneste som er verre enn å lære opp ansatte og at de slutter, er å ikke lære opp ansatte og at de blir i selskapet» – Med dagens teknologiske utvikling, er dette i aller høyeste grad relevant. Investeringer i opplæring er viktigere nå enn noen gang.

Investerer milliarder på teknologi, men undervurderer opplæring

Gartner spår at IT-investeringer i EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) vil nå 1 trillion dollar i 2018, tilsvarende over 8 300 milliarder kroner. Investeringer hos norske SMBer er en del av denne enorme summen, gjennom investeringer i overgang til sky, økt bruk av SaaS (Software as a Service) og oppgradering av maskinparker og annen infrastruktur.

Når det kommer til opplæring er ikke statistikken like ensbetydende, men likevel slående. 70% av beslutningstakere innen IT melder at medarbeiderne deres mangler nødvendig kunnskap for å nå selskapets mål, men bare 46% av ledere sier at de tilrettelegger for opplæring av ansatte. Allikevel sier 88% av medarbeiderne at de faktisk har gjennomført opplæring det foregående året. Dette antyder at medarbeidere gjennomfører opplæring som ikke er igangsatt av ledere, og at ledere undervurderer både de ansattes villighet til å lære og viktigheten av opplæring.

Opplæring er en investering, ikke en kostnad

Vår erfaring er at SMBer som har investert i moderne teknologiske systemer, vegrer seg for å investere i opplæring av ansatte. Dette er et aspekt det er viktig å ikke undervurdere, da investeringene er vesentlig mindre verdt dersom ingen har kunnskapen til å bruke de på en effektiv og god måte. Det er mennesker som skaper verdi, og teknologi skal bistå menneskene i verdiskapningen.

Manglende eller lite fokus på opplæring bunner ofte ut i at det er dyrt å lære opp ansatte. Det tar tid, og det er ofte direkte kostnader relatert til ekstern bistand. Men regnestykket er ikke så enkelt. Investeringen i opplæring vil i de aller fleste tilfeller lønne seg på lang sikt. Menneskene i selskapet vil sannsynligvis øke resultatet med en verdi som overgår kostnaden til opplæring, og det må derfor sees på som en investering og ikke en kostnad.

Har dere en helhetlig tilnærming til teknologi? Les om verdien av en helhetlig skyløsning her

Kunnskaper å investere i

Investering i opplæring er viktig, men som med alt annet må hva som læres prioriteres. Opplæring kan deles opp i to hovedområder – Fagkunnskap og kunnskap på arbeidsplassen.

Fagkunnskap er den kunnskapen som gjør at du jobber i den bransjen du gjør. Denne er viktig å utvikle og vedlikeholde for å ha konkurransefortrinn og ansatte som er oppdaterte på hva som skjer i din bransje.

Kunnskap på arbeidsplassen er den kunnskapen som gjør at du kan utnytte fagkunnskapen din på best mulig måte. God kunnskap på arbeidsplassen innebærer riktig bruk og forståelse av systemer, prosesser, informasjonsflyt m.m. Dette fører til økt produktivitet og redusert frustrasjon, noe som vil forplante seg positivt fra interne gjøremål helt til interaksjonen med bedriftens kunder.

Hvis du bruker riktige verktøy så kan det resultere i mindre tid brukt på opplæring

Kunnskap på arbeidsplassen må være en del av enhver implementering av ny teknologi og løsninger for at investeringen ikke skal være bortkastet. Når en teknologi eller et system er regnet som strategisk viktig, må bedriften vurdere og til slutt investere i kunnskapen nødvendig for å bruke og forstå disse teknologiene og systemene. Det må også gjennomføres kontinuerlig opplæring for at medarbeiderne alltid er oppdaterte på endringer i prosesser og verktøy internt i bedriften.