Produkt
Problem
Løsning
Personalia

Hva trenger du hjelp med?

Mac

Mac

Mac

iPad / iPhone

Mac

Nettverk

Mac

Annet

Hva er problemet med Macen din?

Mac

Den er treg

Mac

iCloud

Mac

E-post

Mac

Internett

Mac

Vil lære mer

Mac

Trenger rens

Mac

Backup

Mac

Annen hjelp

Hvordan vil du ha hjelp?

Mac

Hos Eplehjelp

Mac

Via telefon

Mac

Via fjernstyring

Mac

Hjemme hos meg

Hvordan kan vi nå deg?