Betingelser og vilkar ved bruk av Eplehjelp AS sine tjenester

Vi gleder oss til å hjelpe deg med eplene dine. Dette er betingelsene for at vi skal kunne hjelpe deg. Les gjerne igjennom dette før du får hjelp.

Betingelsene oppsummert:

Ved mindre Eplehjelp AS handler uaktsomt eller uforsvarlig er vi ikke ansvarlige for:
• Datatap ved sletting, oppgradering eller annet (vi anbefaler ukentlig sikkerhetskopiering, som vi kan bistå med mot et gebyr)
• Skade eller forringelse på maskin eller maskinvare
• Brukerfeil eller misforståtte råd
Vi er ikke Apple selv eller assosiert med Apple og handler ikke på vegne av Apple.
Ord. timespris er 1200,- for alt arbeid, ved mindre noe annet er avtalt eller et produkt / pakke er kjøpt. Timespriser kan variere med konsulent og avtale.
Ved fakturabetaling gis 7 dagers forfall fra oppdrag er ferdigstilt med automatisk purring og eventuell inkasso.

Telefonsupport

Vi driver kun med telefonsupport for eksisterende kunder eller kunder med bedriftsavtale.
Telefon eller e-postsupport i etterkant av oppdrag regnes med vanlig timespris, ved mindre annet er avtalt, Eplehjelp AS har handlet uaktsomt eller gjort feil. Her kan supportavtale eller andre avtaler overgå.

Timespris

Privatpersoner: 1200 kr ink. mva. / time Bedrifter: 1200 kr eks. mva. / time
Er det snakk om større oppdrag eller du er bedriftskunde er det bare å ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Reisevei

50 kroner per påbegynte 15. minutt, enten bil/moped eller kollektivtransport benyttes. Om bil/moped benyttes gjelder standard sats på 4,10 kroner per kilometer + bompenger.

Vilkår

Disse retningslinjene og vilkårene regulerer bruken og tjenestene til Eplehjelp AS. Ved å bruke dette nettstedet og dets tjenester samtykker du til betingelsene som følger av dette dokumentet. Epletips.no og Eplehjelp er et registrert varemerke tilhørende Eplehjelp AS.

Angrerett

Kjøper har ingen angrerett etter Angrerettsloven da denne kun gjelder forbruker-kjøp utenfor fast utsalgssted. Kjøper vil i spesielle tilfeller kunne avtale angrerett mot et gebyr.

Salgspant

Eplehjelp AS har salgspant i leverte varer inntil komplett oppgjør har funnet sted.

Tvister

Eventuelle tvister i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser vil bringes inn for selgers verneting.

Betaling

Faktura utstedes så fort oppdrag er ferdig, med 7 dagers forfall. Du kan også betale kontant eller med iZettle (kort), i så fall utstedes en kontantfaktura.
Fakturaer sendes på e-post. Ved avlyst avtale mindre enn 12 timer før, faktureres avbestillingsgebyr på 1000 kroner.
Sen eller manglende betaling blir automatisk fulgt opp med purring og eventuell inkasso.

Ansvar

Eplehjelp AS eller dets eiere er ikke ansvarlig for noen former for tap knyttet til bruken av Eplehjelp AS sine konsulenttjenester ved mindre selskapet eller dets ansatte driver uaktsomt. Dette kan være, men er ikke begrenset til, enhver form for: økonomisk tap, skade på program- eller maskinvare, tap av data, spredning av virus eller lignende.
Dersom Eplehjelp AS ikke responderer, eller på annen måte etterfølger et brudd på disse retningslinjene og vilkårene, er ikke dette å anse som en aksept av det bruddet.

Forøvrig gjelder norsk lov ved bruken av Eplehjelp AS sine tjenester.

Ansvar ved service, reparasjon eller oppgradering av Mac, iPad og iPhone (hos kunde eller hos Eplehjelp AS)

Eplehjelp AS er ikke ansvarlig for feil, svikt, ødeleggelse eller lignende forringelse av kundens utstyr eller annet materiell dersom dette skulle oppstå etter at utstyret har blitt levert til Eplehjelp AS for vedlikehold, støtte, reparasjon, eller lignende. Dette gjelder såfremt slik feil, svikt, ødeleggelse eller lignende er utenfor Eplehjelp AS sin kontroll og ikke har oppstått som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av Eplehjelp AS.

Kunden er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av programvare, programvarelisens og annen data i forkant av Eplehjelp AS sitt oppdrag. Eplehjelp AS er ikke ansvarlig for tap eller forringelse av programvare, programvarelisens eller annen data som måtte oppstå mens utstyr er levert til Eplehjelp for vedlikehold, støtte, reparasjon eller lignende. Dette gjelder ikke dersom skriftlig avtale om sikkerhetskopiering er inngått med Eplehjelp AS.