Ulnes Montesorriskule jobber aktivt med å ha det enkelte barn i fokus gjennom å tilrettelegge individuelle behov, men hvordan kan IT hjelpe en montessoriskole?

Les mer

Montessoripedagogikken tar mer hensyn til det individuelle utviklingsnivået enn til barnets alder. Kjernen i montessorifilosofien er tilpasset undervisning ut i fra barn sine individuelle behov. IT er en stor del av hverdagen, og det er kritisk at det fører til muligheter istedenfor teknologiske utfordringer.

Vi er stolte av å ha hjulpet Ulnes Montessoriskule med:

Rådgivning Rådgivning Teknologi Teknologi Mennesker Mennesker
Digital strategi Skyplattform Opplæring
Sky og lagringsstrategi Infrastruktur Implementering
Valg av verktøy Fjernadministrering Kontinuerlig bistand og nødhjelp
IT-instruks Sikkerhet

Utfordring

Ustabil fillagring, fulle Macer og iPader fører til merarbeid

Ulnes Montesorriskule lagret hele fellesarkivet på en ekstern harddisk (Time Capsule) som gjorde at det var tregt og utfordrende å jobbe med filer. E-posten ble håndtert gjennom one.com som gjorde at e-post falt ut og lagringen på maskinene ble fylt opp. I tillegg hadde de kjøpt inn iPader som var satt opp individuelt. Det førte til mye merarbeid og elever som brukte iPadene til ting de ikke skulle. Sikkerheten var heller ikke på plass grunnet manglede brannmur og fragmenterte systemer.

Leveranse

Skyverktøy og fjernadministrering

Sammen gjennomførte vi en komplett IT-opprydding, implementerte Office 365 som skyplattform og satt opp en fjernadminstrasjonsserver. Alle Macer ble renset og satt opp med skybasert backup. E-post og filer ble samlet og overført til Office 365, som førte til økt samhandling og bruk av samskriving. Med oppsett av fjernadministrering kunne iPadene styres sentralt slik at de ble brukt riktig. Nettverket ble også bedre og sikrere med oppsett av brannmur og flere nettverkspunkter.

Resultat

Fokus på kjernevirksomhet istedenfor teknologiske utfordringer

Nå som Ulnes Montesorriskule har fått på plass en skikkelig skyplattform kan de ansatte samskrive, i tillegg til at all data er samlet på ett sted. Det gjør at de får gjort jobben sin på en effektiv og sikker måte. Etter iPadene ble også satt opp gjennom fjernadministrering brukes de nå som de skal, og lærerne bruker ikke lenger tid på å administrere dem. Ansatte slipper nå å bruke tid på unødvendige IT-utfordringer og kan fokusere fullt og helt på opplæring og individuelle behov hos elevene.

Har du også lyst på et helhetlig IT-oppsett med en god sky-, e-post- og fildelingsløsning? Snakk med oss

Henrik Ruud

Henrik Ruud

Daglig leder og rådgiver

920 88 450

henrik@eplehjelp.no

Magnus Mysen Holm

Magnus Mysen Holm

Tekniske løsninger og bedriftskonsulent

913 97 895

magnus@eplehjelp.no

Mange SMBer sliter med å skape verdi med teknologi

Hvordan står det egentlig til hos dere?

Test din bedrift