Signering av samarbeidsavtale mellom deres bedrift og Eplehjelp AS.

Denne avtalen bekrefter betingelsene og ansvarsforholdet mellom partene. Ved å signere har vi et kontraktsfestet juridisk forhold, noe som er viktig for begge parter. Ved å signere denne egenerklæringen bekreftes det at du aksepterer denne formen for elektronisk signering som en juridisk bindende avtale.

Du avgir elektronisk signatur nederst på denne siden.

Denne erklæringen utgjør sammen med standardvilkårene til Eplehjelp AS (senere kalt Eplehjelp) kontrakten mellom Eplehjelp og deres bedrift.

Ved signering av avtalen binder bedriften seg til Eplehjelp sine vilkår og betingelser. Bedriften samtykker til å ha lest og forstått vilkårene og er innforstått med at Eplehjelp til en hver tid kan kansellere avtalen hvis bedriftens handlinger er i strid med forhold som er nevnt i denne avtalen, eller på annen måte er i strid med norsk lov.

Bedriften er kjent med sine plikter og rettigheter ved signering av avtalen. Bedriften aksepterer at Eplehjelp ikke kan holdes ansvarlig overfor bedriften for noen direkte eller indirekte skade som følge av driftsfeil eller driftsstans hos Eplehjelp når det inntrufne skyldes forhold eller omstendigheter Eplehjelp ikke kontrollerer.

Ved mindre annet er avtalt, er det viktig å merke seg følgende:

• Eplehjelp kan ikke stilles ansvarlig for:

◦ Datatap ved sletting, oppgradering eller annet (vi anbefaler ukentlig sikkerhetskopiering)

◦ Skade eller forringelse på maskin eller maskinvare.

• Brukerfeil eller misforståtte råd.

• Vi er ikke Apple, eller assosiert med Apple og handler ikke på vegne av Apple.

• Ordinær timepris er 1500,- eks. mva. for alt arbeid, ved mindre noe annet er avtalt eller et produkt/pakke er kjøpt.

• Timepriser kan variere med konsulent og avtale.

• For å oppnå best mulig responstid forventes det at bedriften tar kontakt via Eplehjelp sine kunde-kommunikasjonskanaler. For driftsavtaler skal www.eplehjelp.no/bedriftskontakt brukes.

• Ved faktura-betaling gis 10 dagers forfall fra oppdrag er ferdigstilt med automatisk purring og eventuell inkasso.

Les fullstendige vilkår og betingelser her.

Fyll ut skjemaet nedenfor, så er du klar til å jobbe smartere og spare penger med en helhetlig tilnærming til opplæring, digitalisering og IT-drift!

Vi gleder oss til å jobbe med dere!

  • Avtale-informasjon

  • Fyll inn feltene under

  • Jeg bekrefter at jeg har mandat til å signere avtalen på vegne av bedriften og avgir herved min elektroniske signatur, og aksepterer de overnevnte betingelsene.